LEAN PROJECT MANAGEMENT

QUÈ ÉS EL LEAN PROJECT MANAGEMENT ?

El Lean Project Management és la combinació de la direcció de projectes amb la filosofia LEAN. D'aquesta manera es dóna una nova visió a la direcció de projectes, posant més èmfasi en el valor i les persones. Que s'adapta al context actual.

  • Entorn competitiu, reducció del "time to market"
  • Economia post industrial amb una motivació 3.0
  • Visió de mercat i de creació de valor
  • Projecte com a eina de transformació transversal
  • El Cap de Projectes com a un facilitador.

 PERQUÈ LA DIRECCIÓ DE PROJECTES ?

“ Un projecte és un esforç temporal que es porta a terme per crear un producte, servei o resultat únic. La naturalesa temporal dels projectes indica un principi i final determinat.”

S'estima que un 20% de les inversions a nivell mundial s'inverteixen en projectes. . Avui en dia, a tot el nostre entorn, , només trobem que projectes. La direcció de projectes és una disciplina clau.